Компютърни системи и приложения (з.о.)
(КСП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА


Компютърни системи и приложения (з.о.)