Интернет базирани системи (р.о.)
(ИБС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. ФАТМЕ РАШИДОВА


Интернет базирани системи (р.о.)