Култура и етика на отношенията (з.о.)
(КЕО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ


Култура и етика на отношенията (з.о.)