Технологични процеси в машиностроенето (з.о.)
(ТПМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ


Технологични процеси в машиностроенето (з.о.)