Информатика -II (з.о.)
(И-)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА


Информатика -II (з.о.)