Физика - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.)
(Ф-ИО4)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ДИМИТРИНА ДЕМИРЕВА
Преподавател: гл.ас. ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ


Физика - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.)