Индустриален маркетинг (з.о.)
(ИМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ВЕРЯНА БОЕВА


Индустриален маркетинг (з.о.)