Организация и управление на фирмата
(ОУФ)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Огранизация и управление на фирмата