ВИРТУАЛНА СРЕДА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ: Курсове Вход

Категории курсове:


Страница:  1  2  (Напред)

Курсове 
Бази от данни в системите за управление, доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
Индустриални Информационни Системи, доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
Индустриални информационни системи (р.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
Машини и процеси за нетъкани текстилни материали (з.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВinfo
Проектиране на технически текстилни изделия (з.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВinfo
Проектиране на технически текстилни изделия (р.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВinfo
Сензори и актори в мехатрониката (р.о.), доц.д-р ХРИСТОФОР КОЕВinfo
Компютърни системи приложения (з.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКАinfo
Експериментални изследвания и оптимизация (р.о.), гл.ас.д-р ГЕОРГИ ВЕЛЕВinfo
Микропроцесорна схемотехника (з.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКАinfo
Индустриални компютърни мрежи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
База от данни в индустриални системи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
Информационни системи в безопасността на труда (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
Моделиране и симулиране на промишлено замърсяване (з.о.), доц.д-р ГЕНАДИ ЦВЕТАНОВinfo
Размерен анализ и синтез в машиностроенето (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВinfo
Размерен анализ и синтез в машиностроенето (р.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВinfo
Металорежещи машини (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВinfo
Технологична и инструментална екипировка (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВinfo
Технология на машиностроенето (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВinfo
Технологични процеси в машиностроенето (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВinfo


Няма зареден профил. (Вход)