Приложна математика (р.о.)
(ПМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА


Приложна математика (р.о.)