Програмируеми логически контролери (з.о.)
(ПЛК)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас. ХРИСТО КИЛИФАРЕВПрограмируеми логически контролери (з.о.)