Осветителна и инсталационна техника (р.о.)
(ОИТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас. ПЛАМЕН ЦАНКОВОсветителна и инсталационна техника (р.о.)