Данъци и данъчно облагане (з.о.)
(ДДО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ХРИСТО ТОТЕВ


Данъци и данъчно облагане (з.о.)