Индустриални преобразувателни системи (р.о.)
(ИПС)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ДОБРОСЛАВ ДАНКОВ


Индустриални преобразувателни системи (р.о.)