Компютърни системи (р.о.)
(КС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. МИРОСЛАВ СЛАВОВ


Компютърни системи (р.о.)