Компютьрна периферия (з.о.)
(КП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. ИЛИЯН ТОДОРОВ


Компютьрна периферия (з.о.)