Инженерна графика І (з.о.)
(ИГІ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ПЕТЪР НЕНЧЕВ


Инженерна графика І (з.о.)