Компютърни методи за инженерен анализ (з.о.)
(КМИА)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р БОЯН СТОЙЧЕВ


Компютърни методи за инженерен анализ (з.о.)