Бази от данни в индустриални системи (з.о.)
(БДИС)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


Бази от данни в индустриални системи (з.о.)