Основи на счетоводството (р.о.)
(ОС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ИВАН СЪБЕВ


Основи на счетоводството (р.о.)