Технологични процеси при производство на нетъкан текстил (з.о.)
(ТПППНТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ


Технологични процеси при производство на нетъкан текстил (з.о.)