Програмиране и използване на компютри (р.о.)
(ПИК)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р СТАНИМИР ЙОРДАНОВ


Програмиране и използване на компютри (р.о.)