Теория на управлението-I (р.о.)
(ТУ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ДРАГОМИР ЧАНТОВ


Теория на управлението-I (р.о.)