Специалност Бизнес администрация, код 3460101
(БА)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Специалност Бизнес администрация, код 3460101