Специалност Текстообработване, код 345001
(ТО)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Специалност Текстообработване, код 345001