Техника и технологии за обработка на отпадъци (р.о.)
(ТТОО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р МИЛЕНА КОЛЕВА


Техника и технологии за обработка на отпадъци (р.о.)