Технологическа екипировка (з.о.)
(ТЕ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ


Технологическа екипировка (з.о.)