Конструиране и технология на електронна апаратура (р.о.)
(КТЕА)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р МИНЧО СИМЕОНОВ


Конструиране и технология на електронна апаратура (р.о.)