Микроконтролери в системите за управление (р.о.)
(МСУ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. ФАТМЕ РАШИДОВА


Микроконтролери в системите за управление (р.о.)