Висша математика I (р.о.)
(ВМI)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ


Висша математика I