Индустриални компютърни мрежи (з.о.)
(ИКМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


Индустриални компютърни мрежи (з.о.)