Технологични процеси за машини с ЦПУ в материалообработването (з.о.)
(ТПМЦМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ


Технологични процеси за машини с ЦПУ в материалообработването (з.о.)