Компютьрна периферия (р.о.)
(КП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. ИЛИЯН ТОДОРОВ


Компютьрна периферия (р.о.)