Проектиране на текстилни предприятия (з.о.)
(ПТП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ


Проектиране на текстилни предприятия (з.о.)