Бази от данни в индустриални системи (р.о.)
(БДИС)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


Учебната дисциплина Бази от данни в индустриални системи има за цел да формира знания за проектиране и разработка на бази от данни. Разглеждат се бази от данни на Microsoft Structured Query Language (MSSQL), методика на проектиране на бази от данни за управление на индустриални обекти, проектиране на системи за управление на индустриални обекти с бази от данни.