Елементи и възли в мехатрониката (з.о.)
(ЕВМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р МИРОСЛАВА НЕНЧЕВА


Елементи и възли в мехатрониката (з.о.)