Възобновяеми енергийни източници (р.о.)
(ВЕИ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВ


Възобновяеми енергийни източници (р.о.)