Маркетинг (з.о.)
(Маркетинг)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ВЕРЯНА БОЕВА


Маркетинг (з.о.)