Компютърни методи за инженерен анализ
(КМИА)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Компютърни методи за инженерен анализ