Химия (р.о.)
(Химия)

Преподавател: гл.ас. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ
Преподавател: доц.д-р МИЛЕНА КОЛЕВА


Дисциплината "ХИМИЯ" е предназначена за студентите от всички специалности  и има за цел да създаде база знания по химия и химична технология, необходима за по-нататъшното им обучение и практическа работа.