Предприемачество и мениджмънт
(ПМ)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Предприемачество и мениджмънт