Количествени методи в икономиката и управлението (з.о.)
(КМИУ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА


Количествени методи в икономиката и управлението (з.о.)