Цифрова и микропроцесорна техника II (з.о.)
(ЦМТII)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. ФАТМЕ РАШИДОВА


Цифрова и микропроцесорна техника II (з.о.)