Висша математика III (з.о.)
(ВМIII)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ


Висша математика III (з.о.)