Теория на машините и механизмите (з.о.)
(ТММ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р МАРИН МАРИНОВ


Теория на машините и механизмите (з.о.)