Теоретична електротехника - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.)
(ТЕ-ИО4)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р КРАСИМИР ИВАНОВ
Преподавател: гл.ас.д-р ГЕОРГИ ВЕЛЕВ


Теоретична електротехника - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.)