Икономика на предприятието (з.о.)
(ИП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ДОБРИН ГАНЧЕВ


Икономика на предприятието (з.о.)