Мехатроника
(Мех)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ
Преподавател: доц.д-р ГЕНАДИ ЦВЕТАНОВ


Смислен и заинтригуващ параграф, описващ същността на курса