Бази от данни в индустриални системи (р.о.)
(БДИС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. ФАТМЕ РАШИДОВА


Бази от данни в индустриални системи (р.о.)