Синтез на роботи и манипулатори (р.о.)
(СРМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р МАРИН МАРИНОВ


Синтез на роботи и манипулатори (р.о.)